Duszpasterstwo Rodzin

Zjazdy absolwentów

Zjazd Absolwentów

z okazji 100-lecia KUL w dniach 8-9 czerwca 2018 r. Zapraszamy :))