Duszpasterstwo Rodzin

Aktualności

19.01.2022 r. - Odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Duszpasterstwo rodzin w świetle adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia. Zamysł - kontynuacja - odnowa"

Piątek, 17 grudnia 2021

19 stycznia 2022 roku z racji Roku Rodziny odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 40-lecia adhortacji Familiaris consortio pt: 


DUSZPASTERSTWO RODZIN W ŚWIETLE ADHORTACJI FAMILIARIS CONSORTIO AMORIS LAETITIA.
ZAMYSŁ – KONTYNUACJA – ODNOWA.

Konferencja odbyła się na platformie MS-Teams. 
Organizatorzy: 
Katedra Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych KUL
Rada do spraw Rodziny Konferencji Episkopatu Polski
Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

9.00 Otwarcie Konferencji – ks. prof. dr hab. Przemysław Kantyka, Dziekan Wydziału Teologii KUL

            - Słowo wstępne – Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel, Przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP

            - Wprowadzenie – ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL, Kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin

 

9.30 – SESJA I: U ŹRÓDEŁ DUSZPASTERSTWA RODZIN

- La teologia del matrimonio nelle esortazioni Familiaris consortio e Amoris laetitia. Aspetti pastorali

(Teologia małżeństwa w adhortacjach Familiaris consortio i Amoris laetitia. Aspekty pastoralne)

o. prof. Maurizio P. Faggioni OFM, Accademia Alfonsiana, Roma

- Adhortatio Apostolica „Familiaris consortio” als Aufruf zur Entfaltung der Familienseelsorge

(Adhortacja Familiaris consortio wezwaniem do rozwoju duszpasterstwa rodzin)

ks. dr Helmut Prader, Philosophisch-Theologische Hochschule Benedikt XVI, Heiligenkreuz

- Kontynuacja i odnowa duszpasterstwa rodzin w adhortacji Amoris laetitia

ks. dr hab. Mieczysław Polak, prof. UAM w Poznaniu

 

11.30 – SESJA II: KOŚCIÓŁ TOWARZYSZĄCY RODZINIE

- Przygotowanie do małżeństwa w świetle adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia

ks. dr hab. Grzegorz Pyźlak, prof. KUL

- L’accompagnement pastoral des couples et des familles. La perspective du ministère paroissial (Towarzyszenie pastoralne małżonkom i rodzinom. Perspektywa duszpasterstwa w parafii)

–  ks. prof. François-Xavier Amherdt, Université de Fribourg

- Towarzyszenie osobom w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich

–    ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL

 

13.00 – SESJA III: KOŚCIÓŁ DOMOWY PODMIOTEM DUSZPASTERSTWA RODZIN

- Duchowość małżeńska w ujęciu adhortacji Familiaris consortio i Amoris laetitia

ks. dr Jan Kobak, KUL

- Wychowanie w rodzinie katolickiej. Realizacja powołania małżonków a współczesne wyzwania

dr hab. Małgorzata Królczyk, UPJP II w Krakowie

- Dyskusja

- Zakończenie konferencji

 

SESJA POSTEROWA

(http://duszpasterstworodzin.edu.pl/konferencje/4g1X50)

WYZWANIA DUSZPASTERSTWA RODZIN

 

- Potrzeba pomocy psychologicznej w duszpasterstwie małżeństw – mgr Olga Walecka (KUL)

- Wsparcie psychoterapeutyczne rodzin osób niepełnosprawnych
ks. mgr lic. Oleh Salamon, Ivan Franko National University of Lviv

- Duszpasterska troska o osoby żyjące w wolnych związkach – ks. mgr Jakub Kozak (KUL)

- Duszpasterstwo małżeństw mieszanych – ks. mgr Michał Siduniak (KUL)

 


Pozostałe aktualności