Duszpasterstwo Rodzin

Aktualności

Nowa publikacja współautorstwa ks. dr. hab. Jacka Golenia, prof. KUL dotycząca adhortacji Amoris laetitia

Niedziela, 17 stycznia 2021

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją pt. "Droga miłosierdzia i integracji w adhortacji Amoris laetitia. Perspektywa dogmatyczna, moralna i pastoralna", która jest owocem współpracy naukowej trzech polskich teologów - dogmatyka - ks. dr. hab. Antoniego Nadbrzeżnego, prof. KUL; moralisty - ks. dr. hab. Konrada Glombika, prof. UO oraz pastoralisty - ks. dr. hab. Jacka Golenia, prof. KUL - kierownika Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Nauk Teologicznych  KUL. Monografia została opatrzona Przedmową Biskupa Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP, a wydana przez Towarzystwo Naukowe KUL.

Publikacja wpisuje się w refleksję nad sakramentem małżeństwa, moralnością małżeńską oraz duszpasterstwem osób żyjących w nieuregulowanych sytuacjach małżeńskich. Autorzy bazują na źródłach teologicznych, zwłaszcza na postulatach Soboru Watykańskiego II, nauczaniu św. Jana Pawła II oraz Franciszka. Analiza teologiczno-pastoralna opiera się na fundamencie sakramentologii i teologii moralnej. Nie ogranicza się do ogólnych rozważań, ale próbuje wskazać szczegółowe rozwiązania. Publikacja może przyczynić się do zrozumienia przesłania o miłości w rodzinie oraz być pomocą dla teologów, duszpasterzy i wszystkich zatroskanych o małżeństwo i rodzinę.

Zródło grafiki i opisu publikacji : Towarzystwo Naukowe KUL.


Pozostałe aktualności