Duszpasterstwo Rodzin

Aktualności

Wrześniowe obrony doktoratów

środa, 9 listopada 2022

We wrześniu 2022 roku odbyły się dwie publiczne obrony doktorskie studentów specjalności duszpasterstwo rodzin. 

26 września odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Grzegorza Czerwonki. Doktorant podjął temat: "Posługa duszpasterzy wobec rodzin. Studium pastoralne w świetle badań prezbiterów w archidiecezji przemyskiej". Promotorem rozprawy był ks. dr hab. Jacek Goleń, prof. KUL, kierownik Katedry Duszpasterstwa Rodzin. Recenzentami rozprawy byli: ks. bp dr hab. Wiesław Śmigiel oraz ks. dr hab. Andrzej Muszala, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Obronie przewodniczył ks. prof. dr hab. Wiesław Przygoda. Publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską zgromadziła w gmachu KUL bliskich, przyjaciół i znajomych doktoranta. Obecny był ks. bp Krzysztof Chudzio, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej. 

27 września, miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. mgra lic. Marcina Prudaczuka, pt. "Współczesne zagrożenia rodziny wyzwaniem pastoralnym. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych diecezji siedleckiej". Praca została przygotowana pod kierunkiem ks. dra hab. Grzegorza Pyźlaka, prof. KUL. Recenzentami byli: ks. dr hab. Paweł Landwójtowicz, prof. UO oraz ks. prof. dr hab. Adam Skreczko z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obronie przewodniczył ks. dr hab. Mirosław Brzeziński, prof. KUL. W obronie wziął udział ks. bp Kazimierz Gurda, biskup siedlecki oraz zaproszeni goście. 

Obie obrony zakończyły się pozytywnymi werdyktami komisji. Księżom Doktorom serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożej łaski na polu służby małżeństwu i rodzinie. 

Galeriahttp://duszpasterstworodzin.edu.pl/galeria/get/id/11


Pozostałe aktualności